уторак, 24. октобар 2017.

Да ли је Метропаркинг у Младеновцу заиста историја?

Надамо се да јесте, али, нажалост, нисмо уверени. 

Одборничка група „Бели – Само јако“, наравно, подржава раскид Уговора са Метропаркингом. ЈЕДИНИ разлог који је наведен од стране Већа у предлогу за раскид Уговора је управо кршење Члана 41. од стране Метропаркинга које се тиче уступања наплате фирми Direct Factor, што је противно Уговору, о чему смо ми причали скоро 6 месеци раније, као што можете видети у тексту и снимку Јавни новац, Метропаркинг и „актуелна“ историја објављеном 09.05.2017.Кршење Уговора је довољно за једнострани раскид истог и то би решило и проблем евентуалне тужбе Метропаркинга против ГО Младеновац.
Међутим, међу правницима се јавља питање да ли је уступање ненаплаћених потраживања исто што и уступање дела Уговора, то јест да ли Метропаркинг има основа да тужи ГО Младеновац и шансу да на суду добије вишемилионску одштету.
Разговарали смо са неколико правника и закључак је да нема консензуса међу њима – колико правника, толико мишљења.

Управо из тог разлога, инсистирали смо да се образложење за раскид уговора појача додатним аргументима који недвосмислено постоје и који су довољан разлог за раскидање уговора, као што је то рекла и госпођа јавни правобранилац.

Идемо редом. Узмајући у обзир да сте вероватно упознати са претходним дешавањима (ако нисте, имате их на линку изнад), држаћемо се само последње седнице на којој је једногласно изгласан раскид поменутог Уговора.

На трећој ванредној седници је ова тачка најзад дошла на ред. У неколико претходних дана појавио се поменути проблем различитог тумачења правника и јачине аргументације по којој би Метропаркинг имао основа да тужи ГО Младеновац. Такође, у тих истих пар дана, добили смо и сав материјал и установили да постоји још разлога за раскид уговора, које смо и уврстили у наш предлог Закључка којим би се појачала аргументација ГО Младеновац и спречила евентуална успешна тужба Метропаркинга.

Наш предлог је, наравно, одбијен, иако је сам председник ГО Младеновац рекао да „не зна шта ће се десити“, тј да ли ће Метропаркинг тужити Општину, као и да све испод наведено „спада у домен злоупотреба“, док је и госпођа јавни правобранилац рекла да је раније наведени разлог „сасвим довољан, али наравно не и једини разлог за раскид уговора“. Ипак, у образложењу ничега од тога нема.

Хајде да видимо који су то аргументи и из нашег предлога, а и из обраћања Сање Радосављевић, јавног правобраниоца ГО Младеновац. Напомињемо да, осим првог који смо одавно помињали, ниједан од аргумената није нашао своје место у предлогу Већа који је усвојен на седници. Зашто - не знамо.

Наш предлог за допуну дневног реда је захтевао да се у правну аргументацију за раскид уговора уврсти и неколико следећих теза.
  • По члану 438. Ст. 1 Закона о облигационим односима Метропаркинг је био у обавези да обавести дужнике о преносу потраживања, што он није учинио.
  • Пошто је у уговорима о цесији јасно дефинисано да долази до продаје потраживања, јасно је да та делатност подлеже одредбама Закона о рефакторингу. Између осталог, тај Закон дефинише и да свака фирма која се бави овом делатношћу мора имати одобрење и бити регистрована за обављање те делатности. Direct Factor нити има одобрење, нити је регистрован за обављање поменуте делатности. То значи да је Direct Factor неосновано и незаконито вршио наплату потраживања, као и да Метропаркинг није имао право да прода поменута потраживања фирми Direct Factor.
  • Тражили смо и да службе Управе ГО Младеновац изврше проверу овлашћења за руковање личним подацима. Наиме, Метропаркинг се у члану 7. Уговора о уступању потраживања обавезао да ће фирми Direct Factor доставити податке о грађанима укључујући и име и презиме, ЈМБГ, адресу, податке о власнику возила и регистарски број. То потпада под надлежност Закона о заштити података о личности, а имамо основану сумњу да Direct Factor није овлашћен за располагање овим подацима. Из истог разлога смо тражили и да службе Управе ГО Младеновац провере да ли је Метропаркинг имао право да те податке уступи фирми Direct Factor. Захтевали смо и да надлежне службе испитају да ли је дошло до евентуалне злоупотребе личних података појединих грађана Младеновца
  • Такође, тражили смо и да Служба за буџет и финансијске послове ГО Младеновац изврши анализу која би утврдила да ли је Метропаркинг оштетио буџет Младеновца приликом испуњавања уговорених обавеза. Наиме, Метропаркинг се обавезао да ће уплаћивати 10% од прихода ГО Младеновац, а ми сумњамо да тај део уговора није испоштован у потпуности.
Ниједан од поменутих предлога није нашао пут до образложења раскида Уговора.

На све ово, са говорнице нам се обратила и госпођа јавни правобранилац и додала још неколико разлога, а поменула је и низ доказа о потезма који су били штетни за ГО Младеновац, као и о кршењима самог уговора, што је, још једном, било довољно за једнострани раскид уговора.

  • Први пример се тицао већ неколико пута поменутог уступања потраживања, то јест онога што једино пише као разлог за раскидање Уговора.
  • Други пример се тицао управо поменуте разлике у финансијским извештајима које је Метропаркинг пријављивао ГО Младеновац у односу на билансе успеха које је Метропаркинг доставио Агенцији за привредне регистре. То је оно неслагање око горепоменутих 10% из нашег предлога. Такође, по речима правобраниоца, при наплати „дневне карте“ од грађана у износу од 1253 динара, Метропаркинг НИЈЕ уплаћивао 10% од тог износа, тврдећи да то није приход предузећа, већ да је то неки други основ који не подлеже уговору, тиме такође оштетивши буџет општине Младеновац.
  • Трећи и вероватно најбитнији пример се тиче ненаплаћених доплатних карата које је Метропаркинг преузео од сада расформираног ДИП-а и износа од 25% за који се Метропаркинг основним уговором у члану 16. обавезао да ће уплатити ГО Младеновац у року од 3 месеца. То се није десило у току свих 6 година, иако је рок истекао још 2012. године. То значи да је Метропаркинг све време кршио Уговор, те да се исти могао раскинути још 2012. године само по том основу. Одборничка група БЕЛИ САМО ЈАКО изнела је захтев да се утврди чија је одговорност што се то није десило до сада, укључујући све власти од 2012. до 2017. јер су сви имали јасан и недвосмислен аргумент за раскид уговора без основаног права на жалбу од стране Метропаркинга.
  • Такође, Метропаркинг је једној страној фирми уступио наплату потраживања за возаче са страним регистарским ознакама. Потраживање је у тим случајевима нарасло на више од 450 евра. За сада на страну невероватна цифра, али Метропаркинг ни од тога није ГО Младеновац уплатио припадајућих јој 10%, што је још један пример кршења уговора.
  • Даље, Младеновчанима не треба посебно објашњавати да паркинг места, чије је обележавање и одржавање по Уговору такође надлежност Метропаркинга, у великој мери одступају од прописа. Такође, утврђено је да се број паркинг места уопште не поклапа, односно да ГО Младеновац није упозната колико паркинг места тренутно постоји. Лицитирало се од 450 почетних, до 800 тренутних, док на сајту Метропаркинга стоји податак да има 1200 паркинг места.


Најављена је и тужба ГО Младеновац против „Метропаркинга“ али уз сумњу да је износ наплатив, јер је „Метропаркинг“, иако одавно послује „у плусу“, успео да своја основна средства са више од 3.000.000 милиона динара сведа на 81.000 динара, као и да задужи сву своју имовину због дуга према Пореској управи. Укратко, и ако их ГО Младеновац тужи, није врло вероватно да ће успети да наплати потраживања. Уједно, то је био аргумент на упорна питања због чега се чекало до сада – приватна фирма није плаћала порезе, доприносе и ПДВ, па смо чекали да „изађу“ из проблема да би тражили раскид уговора !??

На наше питање зашто многе од ових ставки нису доспеле у образложење за раскид Уговора и тиме онемогућиле сценарио по коме би ГО Младеновац из свог буџета евентуално била приморана да плати одштету Метропаркингу, одговор смо добили од особе којој питање није ни било упућено.

Госпођа Сања Радосављевић нам је рекла да то није питање за њу, јер је предлог за раскид Уговора изгласан на Већу. Одговор од чланова Већа на ту тему нисмо добили.

Остаје питање зашто ГО Младеновац није употребила сву правну аргументацију и тиме елиминисала могућност да дође у ситуацију да изгуби евентуални судски процес, те да сви ми платимо евентуалну одштету фирми која је већ увелико ојадила ГО Младеновац и грађане. Верујемо да је и тај један разлог чврст, али имајући у виду постојање великог броја других, као и неслагање правника, сматрамо да је врло неодговорно тако ноншалантно одбацити све остале разлоге, укључујући и оне које је и госпођа Радосављевић поменула.

Која је логика у одбацивању сопствених аргумената и ко ће сносити одговорност уколико евентуални судски процес буде неповољан по ГО Младеновац?


Остаје и још једно питање на које нисмо добили одговор, уз образложење да је „то будућност“ и да сада „није тема“. Шта после раскида? Постоји неколико опција, а и наша одборничка група ће дати свој предлог. У сваком случају, мислимо да је у старту неприхватљива опција формирања још једног јавног предузећа које би служило као плен у коалиционим препуцавањима, као што је то случај са актуелним.

БЕЛИ - САМО ЈАКО!

Нема коментара:

Постави коментар