понедељак, 30. јануар 2017.

Девета седница Скупштине

Девета редовна седница Скупштине ГО Младеновац биће одржана у уторак 31. јануара са почетком у 14 часова. Ево и комплетног ДНЕВНОГ РЕДА.


Д Н Е В Н И   Р Е Д
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА, АКТИВНОСТИ ИЛИ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ МЛАДЕНОВАЦ

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗНАЧАЈНИМ ДАТУМИМА КОЈЕ ПРОСЛАВЉА - ОБЕЛЕЖАВА ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

7. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА САНАЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

9. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Нема коментара:

Постави коментар