понедељак, 19. децембар 2016.

Формирају се Савети месних заједница

Одборничка група "Бели - Само Јако!" обавештена је пре три дана да у понедељак мора предати списак кандидата за представнике у саветима 24 месне заједнице које чине ГО Младеновац. Како смо опет (тенденциозно) доведени у временски цајтнот, приморани смо да затражимо помоћ шире јавности приликом делегирања кандидата. Допуњени списак ћемо предати у среду ујутру. Неопходно нам је људство у следећим месним заједницама: ВЛАШКА, ВЛАШКО ПОЉЕ, ДУБОНА, СЕНАЈА, ШЕПШИН, МАЛА ВРБИЦА, МАРКОВАЦ, ПРУЖАТОВАЦ, АМЕРИЋ и МЕЂУЛУЖЈЕ.


Ради непосредног задовољавања потреба и интереса становника на одређеном подручју Општине осниване су месне заједнице. У месној заједници се образује Савет месне заједнице.
Грађански покрет "Бели - Само Јако" има право да делегира по 3 од укупно 15 чланова Савета сваке месне заједнице (сразмерно изборном резултату од 21% освојених гласова). Ангажовање у Саветима месних заједница је волонтерско и не захтева превише времена (састанци се организују неколико пута годишње). Наша је жеља да на ова места именујемо људе из редова грађана, управо из разлога што су нас пре скоро осам месеци делегирали грађани да их представљамо у Скупштини ГО Младеновац.

Присуство слободних и самосвесних људи од поверења у овим телима може да приближи неке од проблема те месне заједнице самој Општини и помогне њиховом решавању. Такође, неопходно је да имамо представнике у месним заједницама како би ефикасније остварили друштвене и политичке промене у Младеновцу - победу на наредним изборима и формирање грађанске власти по начелима професионалности, компетентности, искуства и етике.

Грађани у месним заједницама могу задовољити заједничке потребе и интересе путем:

1. Покретања иницијативе за доношење и измену прописа и општих аката из надлежности општине;
2. Покретања иницијативе за изградњу, одржавање и кориштење локалних путева и других комуналних објеката и начина обезбеђивања финансијских средстава за ту намену;
покретање иницијативе за комунално уређење насеља, одржавање чистоће улица, уређење и одржавање зелених површина;
3. Заштите и унапређења животне средине;
4. Покретања иницијативе за издвајање, спајање и припајање насељених места из састава општине;
5. Одржавања и кориштења пословног простора датог на употребу месној заједници;
задовољавања потреба и интереса у области цивилне заштите, односно заштите од елементарних и других непогода;
6. Организовања хуманитарних акција за кориснике социјалне помоћи и друге социјалне категорије грађана;
7. Реализовања заједничких потреба у области културе, физичке културе, организовања културних манифестација и спортских такмичења;
8. Расписивања и спровођења референдума.

Статутом и другим актима месне заједнице може се предвидети задовољавање и других потреба од непосредног интереса за грађане
Младеновац има 24 месне заједнице, од којих пет градских, четири приградске и 15 сеоских месних заједница.


Надлежности месне заједнице:
I - доноси Статут месне заједнице и друга акта месне заједнице
II - образује органе за потребе месне заједнице
III - утврђује заједничке потребе које се задовољавају у месној заједници и обезбеђује за то потребна средства
IV - одлучује о самодоприносу на подручју месне заједнице
V - врши и друге послове од заједничког интереса за грађане

Грађански покрет "Бели - Само Јако" има право да делегира по 3 од укупно 15 чланова Савета сваке месне заједнице (сразмерно изборном резултату од 21% освојених гласова). Ангажовање у Саветима месних заједница је волонтерско и не захтева превише времена (састанци се организују неколико пута годишње). Присуство слободних и самосвесних људи од поверења у овим телима може да приближи неке од проблема те месне заједнице самој Општини и помогне њиховом решавању. Такође, неопходно је да имамо представнике у месним заједницама како би ефикасније остварили друштвене и политичке промене у Младеновцу - победу на наредним изборима и формирање грађанске власти по начелима професионалности, компетентности, искуства и етике.

САМО ЈАКО!

Нема коментара:

Постави коментар