понедељак, 12. децембар 2016.

Важна скупштинска седница у Младеновцу

Позивамо грађане да присуствују седмој редовној седници Скупштине ГО Младеновац, која ће се одржати у уторак 13. децембра са почетком у 14 часова. Очекује нас озбиљна расправа и (вероватно) изгласавање неколико интересантних и у неку руку контроверзних тачака. Ево комплетног ДНЕВНОГ РЕДА сутрашњег заседања:

1. 
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА ЈП "ДИП МЛАДЕНОВАЦ" У ЛИКВИДАЦИЈИ

2.
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 3 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА" МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПОСЕБНИМ ПРОГРАМОМ ЗА ИСПЛАТУ ОТПРЕМНИНА И ДОПУНСКИМ ПРОГРАМОМ СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 


3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 3 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ СА РЕБАЛАНСОМ 5 ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ПОСЕБНИМ ПРОГРАМОМ ЗА ИСПЛАТУ ОТПРЕМНИНА  ЗА ВИШАК  ЗАПОСЛЕНИХ

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 4 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЛАДЕНОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 3 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ МЛАДЕНОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ 6 БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ МЛАДЕНОВАЦ

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

9. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА" МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

Видимо се. Само јако!

Материјал за седницу:

1. тачка дневног реда

2. тачка дневног реда

3. тачка дневног реда

4. тачка дневног реда

5. тачка дневног реда

6. тачка дневног реда

7. тачка дневног реда

8. тачка дневног реда

9. тачка дневног реда


Нема коментара:

Постави коментар