петак, 14. октобар 2016.

Amandman na predlog rešenja

Odbornička grupa "Beli - Samo Jako!" podnela je AMANDMAN na PREDLOG REŠENJA KOJIM SE JKP “MLADENOVAC” OBAVEZUJE DA INFORMIŠE GRAĐANE MLADENOVCA O REZULTATIMA ANALIZE VODE IZ MLADENOVAČKOG VODOVODA.
Odbornička grupa
BELI - SAMO JAKO
Mladenovac,
14.10.2016.

SKUPŠTINA GO Mladenovac
predsedniku Skupštine

            Na osnovu člana 99. Poslovnika Skupštine gradske opštine Mladenovac ("Sl. list grada Beograda", br. 48/08) na PREDLOG REŠENJA KOJIM SE OBAVEZUJE JKP “MLADENOVAC” DA INFORMIŠE GRAĐANE MLADENOVA O REZULTATIMA ANALIZE VODE IZ MLADENOVAČKOG VODOVODA , blagovremeno podnosimo:

A M A N D M A N

-     Dodaje se kolona u tabelarnom izveštaju o rezultatima sa nazivom kolone “UZORAK U SKLADU SA PRAVILNIKOM” sa mogućim odgovorima DA ili NE.

-        Predlogu rešenja se dodaju nove tačke :

o   Obavezuje se JKP “Mladenovac" da ukoliko utvrđena vrednost bilo kog analiziranog parametra nije u granicama maksimalno dozvoljene koncentracije i/ili maksimalno dozvoljene vrednosti propisanih Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, o istom bez odlaganja obavesti stanovnike Mladenovca, uz stručni komentar i sve potrebne podatke (datum uzimanja uzorka, lokacija uzimanja uzorka, teritorija koja koristi vodu sa konkretnog izvorišta i slično).

o   Ukoliko se steknu uslovi iz prethodne tačke rešenja, obavezuje se JKP "Mladenovac" da bez odlaganja i u kontinuitetu obezbedi snabdevanje stanovništva na tom području higijenski ispravnom vodom za piće, po pravilima svog poslovanja i u vremenskom periodu dok se ne steknu uslovi za korišćenje vode iz mladenovačkog vodovoda.


Obrazloženje

Predloženim rešenjem nisu definisane obaveze JKP „Mladenovac“ u slučaju da neki od ispitivanih uzoraka odstupa od vrednosti definisanih Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Smatramo da je neophodno da stanovništvo Mladenovca bude bez odlaganja obavešteno da ispitivani uzorak ne zadovoljava Pravilnik. Takođe, smatramo da je obaveza JKP “Mladenovac” da obezbedi snabdevanje na ispitivanom području vodom koja u potpunosti zadovoljava Pravilnik.

U tabelarnom izveštaju je neophodno da postoji kolona koja opisuje da li je ispitivani uzorak u skladu sa definisanim vrednostima u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Odgovori se unose za svaki pojedinačni uzorak, sa DA ili NE. 

Odgovor DA se unosi ukoliko su SVI analizirani parametri uzorka ispod maksimalno dozvoljene koncentracije (vrednosti). Ukoliko je rezultat bilo kojeg analiziranog parametra iznad maksimalno dozvoljene koncentracije (vrednosti) upisuje se odgovor NE. 
  

U Mladenovcu, 14.10.2016. godine.
Šef odborničke grupe
BELI – SAMO JAKO
Vladimir Tripković
________________________


Нема коментара:

Постави коментар