субота, 16. јул 2016.

ИЗВЕШТАЈ: Првe четири седнице административно-мандатне комисије


Административно-мандатна комисија замишљена је као контролно радно тело Скупштине ГО Младеновац, а од конституисања новог сазива одржано је четири заседања. Извештај који следи садржи све одлуке које је комисија донела. 

Ово радно тело чини седам чланова, пет је делегирала владајућа коалиција окупљена око СНС (Милош Петровић, Слађана Јанковић, Миладин Вуловић, Ранђел Младеновић и Зоран Суботић), а два опозициони грађански покрет "Само Јако!" (Ана Стојановић и Стеван Влајић).


ПРВА СЕДНИЦА, 21. јун, 10:30, седници не присуствује члан Зоран Суботић:

Дневни ред: 

1. Члан Комисије Миладин Вуловић за председника је предложио Милоша Петровића, а за заменика председника Слађану Јанковић.

Предлог је усвојен са 4 гласа "за" и 2 гласа "против".

2. Комисија је, након утврђивања законитости, једногласно прихватила текст обавештења о престанку мандата шест одборника, због њиховог избора на извршне функције, и то: Владану Глишићу (СНС), председнику ГО Младеновац, Милуну Станојевићу (СПС), заменику председника, али и већницима Сузани Васић (СНС), Зорану Јоцићу (ПС), Горану Спасојевићу (СНС) и Богдану Вуксановићу (СДС).

3. У оквиру текућих питања није било предлога за расправу.
..............................................................................................................................

ДРУГА СЕДНИЦА, 24. јун, 14:15, седници не присуствују чланови Миладин Вуловић и Зоран Суботић:

Дневни ред:

1. Разматрање извештаја Изборне комисије ГО и уверења о избору нових одборника, са нацртом решења о потврђивању мандата одборника у Скупштини ГО Младеновац. Комисија је, након утврђивања законитости, једногласно утврдила предлог решења о потврђивању шест нових мандата - Данијели Танасијевић, Владимиру Марићу, Горану Јовановићу, Горици Ђорђевић (сви СНС), Мирјани Ђорђевић (СПС-ЈС) и Михаилу Глишићу (СДС-ЛДП).

2. Допуна дневног реда: Предлог да седницама административно-мандатне комисије присуствују средства јавног информисања (члан Стеван Влајић). Председник Комисије Милош Петровић је изјавио да ће надлежнима пренети овај предлог и обавестити чланове Комисије о одлуци.

3. У оквиру текућих питања није било предлога за расправу.
..............................................................................................................................

ТРЕЋА СЕДНИЦА: 4. јул, 8:00, седници присуствују сви чланови:

Дневни ред: 

1. Нацрт решења о престанку мандата одборника Микана Миросавића (СНС). Комисија је, након утврђивања законитости, једногласно утврдила овај предлог и доставила га Изборној комисији, ради доделе мандата наредном одборнику са листе "Александар Вучић - Србија побеђује".

2. У оквиру текућих питања није било предлога за расправу.
..............................................................................................................................

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА: 15. јул, 7:45, седници присуствују сви чланови:

Дневни ред:

1. Нацрт решења о потврђивању мандата одборника Ане Андонов са листе "Александар Вучић - Србија побеђује), комисија је, након утврђивања законитости, једногласно утврдила.

2. Комисија је утврдила престанак мандата Управном одбору СРЦ "Љубомир Ивановић Геџа", због истека мандатног периода на који су именовани, и то: председнику Микану Миросавићу и члановима Младену Тодоровићу, Милутину Недељковићу, Милени Павловић и Анђелки Анђелковић. 

Изабран је нови управни одбор који ће чинити председник Младен Тодоровић и чланови Немања Новаковић, Милутин Недељковић, Слободан Сјеран и Милијана Ненадовић.

Комисија је потврдила ову одлуку са 5 гласова "за" и 2 гласа "против".

3. Комисија је утврдила престанак мандата Надзорном одбору СРЦ "Љубомир Ивановић Геџа", због истека мандатног периода на који су именовани, и то: председнику Зорану Урошевићу и члановима Александру Живковићу и Јасмини Ђорђевић.

Изабран је нови надзорни одбор који ће чинити председник Зоран Урошевић и чланови Александар Ђурић и Зорица Вуксановић.

Комисија је потврдила ову одлуку са 5 гласова "за" и 2 гласа "против".

4. Комисија је утврдила престанак мандата Управном одбору Туристичке организације Младеновца, због истека мандатног периода на који су именовани, и то: председнику Небојши Милановићу и члановима Владану Марковићу и Марини Живановић.

Изабран је нови управни одбор који ће чинити председник Дарко Стојановић и чланови Љиљана Николић и Марина Живановић.

Комисија је потврдила ову одлуку са 5 гласова "за" и 2 гласа "против".

5. Комисија је утврдила престанак мандата Надзорном одбору Туристичке организације Младеновца, због истека мандатног периода на који су именовани, и то: председнику Петру Ивантићу и члану Радету Миросавићу.

Изабран је нови надзорни одбор који ће чинити председник Небојша Милановић и чланови Габријела Илић и Ивана Голубовић.

Комисија је потврдила ову одлуку са 5 гласова "за" и 2 гласа "против".

6. Комисија је утврдила решење о разрешењу Управног одбора Центра за културу Младеновац, и то: председника Мирослава Јурана и чланова Ивана Грбића и Виолете Манић.

Изабран је нови управни одбор који ће чинити председник Сања Сарић и чланови Иван Јовановић и Виолета Манић.

Комисија је потврдила ову одлуку са 5 гласова "за" и 2 гласа "против".

7. Комисија је утврдила решење о разрешењу Надзорног одбора Центра за културу Младеновац, и то: председника Иване Голубовић и чланова Зорана Суботића и Снежане Васић.

Изабран је нови надзорни одбор који ће чинити председник Жељко Петровић и чланови Снежана Живанић и Снежана Васић.

Комисија је потврдила ову одлуку са 5 гласова "за" и 2 гласа "против".

8. Нацрт решења о престанку мандата в.д. директора и именовању директора СРЦ "Љубомир Ивановић Геџа". Ову функцију је годину дана вршио Милић Млађан, економиста, а одборничка група "Александар Вучић - Србија побеђује" је поднела предлог о његовом поновном именовању. 

Комисија је потврдила ову одлуку са 5 гласова "за" и 2 гласа "против".

9. Нацрти решења о утврђивању престанка мандата (подношења оставке) Владимира Марића, председника Надзорног одбора ЈКП "Младеновац" и именовању Ђорђа Јефтовића за новог председника.

Комисија је потврдила ову одлуку са 5 гласова "за" и 2 гласа "против".

10. У оквиру текућих питања није било предлога за расправу.
..........................................................................................................................

Одборничка група грађанског покрета "Само Јако!" ће и убудуће обавештавати јавност о детаљима везаним за именовања и кадрирање јавних функционера, директора јавних предузећа и установа, али и председника и чланова свих управних и надзорних одбора.

Нема коментара:

Постави коментар