понедељак, 4. јул 2016.

Хигијенска исправност воде - Одборничка питања

Одборничка група у Скупштини ГО Младеновац "БЕЛИ - САМО ЈАКО", поставила је ОДБОРНИЧКО ПИТАЊЕ (низ од девет питања) о хигијенској исправности воде за пиће у младеновачком водоводу.


1. Да ли се ЈКП Младеновац у потпуности придржава ПРАВИЛНИКА О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ("Сл. лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99) (у даљем тексту Правилник)?

2. Да ли се преглед воде врши у потпуности у складу са чланом 5. Правилника?

3. Да ли вода у младеновачком водоводу по микробилошким особинама одговара нормама дефинисаним Правилником?
а) Молим ЈКП Младеновац да достави копије резултата извршених прегледа у 2016. години.

4. Да ли вода у младеновачком водоводу по микробиолошким особинама одговара нормама дефинисаним Правилником?
а) Молим ЈКП Младеновац да достави копије резултата извршених прегледа у 2016. години.

5. Да ли вода у младеновачком водоводу по присуству хемијских супстанција одговара нормама дефинисаним Правилником?

6. Да ли су концентрације појединих хемијских супстанци у складу са максимално допуштеном концентранцијом неорганских, органских и хемијских супстанција и пестицида у води за пиће?
а) Молим ЈКП Младеновац да достави копије резултата извршених прегледа у 2016. години.

7. Да ли вода у младеновачком водоводу по остацима коагулационих и флокулационих средстава одговара нормама дефинисаним Правилником?
а) Молим ЈКП Младеновац да достави копије резултата извршених прегледа у 2016. години.

8. Да ли вода у младеновачком водоводу по остацима дезинфекционих средстава и споредних производа дезинфекције одговара нормама дефинисаним Правилником?
а) Молим ЈКП Младеновац да достави копије резултата извршених прегледа у 2016. години.

9. Да ли вода у младеновачком водоводу по физичким, физичко-хемијским и хемијским особинама одговара нормама дефинисаним Правилником?
а) Молим ЈКП Младеновац да достави копије резултата извршених прегледа у 2016. години.

Према прошлогодишњем извештају о здравственој исправности воде за пиће Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, утврђено је да Младеновац нема исправну пијаћу воду. Младеновачки водовод се нашао на листи 25 јавних водовода са тзв. „здруженом неисправношћу“ – вода није исправна ни физичко-хемијски, нити микробиолошки (извор: mladenovac.eu).


Одговорима на једноставна питања о томе да ли све особине пијаће воде одговарају нормама дефинисаним Правилником и предајом 
резултата извршених прегледа у 2016. години, ЈКП "Младеновац" има могућност да извести пореске обвезнике о томе шта се заиста учинило по питању овог горућег проблема по здравље грађана.


Нема коментара:

Постави коментар