среда, 29. јун 2016.

Одборничка питања о "Метропаркингу"


Одборник грађанског покрета "Само Јако!" у Скупштини ГО Младеновац, Зоран Петричић у своје име и у име одборничке групе "БЕЛИ - САМО ЈАКО", поставио је ОДБОРНИЧКО ПИТАЊЕ (боље речено - низ питања) везано за рад и регулативе паркинг сервиса на територији општине.
1. Који је правни и формални однос између ГО Младеновац и приватног предузећа МЕТРОПАРКИНГ МЛЦ ДОО МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ) (матични број 20780665) које врши услуге управљања паркиралиштима и услуге паук службе на територији Младеновца?

Питање се односи и на МЕТРОПАРКИНГ ДОО БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ) (матични број 20061839), сувласника 95% поменутог предузећа,као и на сва остала повезана правна лица.

а) Молим надлежне службе Управе ГО Младеновац да ми доставе копије свих уговора и евентуалних анекса уговора ГО Младеновац са поменутим приватним предузећима, као и свим осталим повезаним правним лицима, везано за услуге паркирања и паук службе на територији Младеновца.  

б) Молим надлежне службе Управе ГО Младеновац да ми доставе копије свих одлука и решења које су донели органи ГО Младеновац, а у вези са уступањем послова паркирања и паук службе на територији Младеновца приватним предузећима.

2. Колики су приходи ГО Младеновац по основу уступања јавних површина (1200 паркинг места) приватном предузећу?

а) Молим надлежне службе Управе ГО Младеновац да ми доставе спецификацију прихода по годинама, почев од 2011. године када је основано предузеће.

б) Уколико постоје приходи по истом основу из претходних година од неког другог правног лица или јавног предузећа, молим да ми се и ти подаци доставе по годинама.

3. Да ли су приходи књижени на наменском рачуну и за које сврхе су утрошена та средства ?

4. Да ли је ГО Младеновац имала финансијске издатке и трошкове по питању улагања у опрему, средства за рад, опремање јавног простора (паркинг места) од тренутка увођења наплате услуга паркирања и паук службе у општини Младеновац, без обзира на то коме су били поверени  послови услуга паркирања и паук службе?

а) Уколико постоје трошкови, молим надлежне органе Управе ГО Младеновац да ми доставе спецификацију трошкова, по годинама.

5. Да ли ГО Младеновац има утицај на формирање цене паркирања по сату и доплатне дневне карте?

Одборничка питања постављају се на основу члана 122. Пословника Скупштине ГО Младеновац, а у складу са чланом 120. став 1. и чланом 121.

Расветљавање недоумица, информисање јавности о детаљима уговора и пословања, помоћи ће при изналажењу предлога бољих решења и евентуално побољшање подређеног положаја ГО Младеновац и корисника паркинг услуга у односу на приватног власника. Сматрамо да је неопходно да кључни политички чиниоци ГО Младеновац заузму одлучнији став према овом проблему од јавног интереса, избегавајући бесциљно пребацивање одговорности на претходнике (међу садашњима има доста претходних), до танчина обавесте грађане који су корисници услуга и крену у његово решавање.


У Младеновцу, 29. јуна 2016. године