понедељак, 23. мај 2016.

Медицински отпад иза "Диспанзера"...и око контејнера
Медицински отпад расут по улици
На око 100 метара од улаза у Специјалну болницу за интерне болести, у улици Војводе Мишића, налази се контејнер са неадекватно складиштеним медицинским отпадом.Није познато да ли овај отпад тек треба да буде подвргнут термичкој обради или је безопасан. Овом приликом упућујемо апел одговорнима да поведу рачуна о одлагању потрошеног материјала, како не би довели у опасност здравље људи или животиња.

На следећем линку је у целости доступан Правилник о управљању медицинским отпадом. Преносимо важне делове:

Начин чувања складиштеног инфективног и патоанатомског отпада до третмана:

Члан 12.

Инфективни отпад на месту настанка може да се складишти најдуже пет дана, на температури од +2°Ц до +8°Ц.

Инфективни отпад на месту настанка може да се складишти на температури од +8°Ц до +15°Ц најдуже 72 часа.

Инфективни отпад на месту настанка не може да се складишти на температури изнад +15°Ц дуже од 48 сати у зимском периоду и 24 сата у летњем периоду године.

Патоанатомски отпад складишти се у расхладним коморама на стандардним температурама замрзавања.

Простор за складиштење инфективног и патоанатомског отпада закључава се, видно обележава и користи се само за ту намену.

Третман и одлагање медицинског отпада:

Члан 13.

Третман опасног медицинског отпада врши се самостално или преко трећег лица са којим је закључен уговор, а које испуњава услове прописане законом којим се уређује управљање отпадом и другим прописима.

Опасан медицински отпад за чији третман или одлагање на еколошки прихватљив и ефикасан начин нема техничких могућности и постројења у Републици Србији извози се ради третмана или одлагања, у складу са законом и прописима којим се уређује управљање отпадом, односно међународни транспорт отпада.