субота, 21. мај 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАПЛАТИ РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ ВРТИЋА ЗА РОДИТЕЉЕ ЧИЈА СУ ДЕЦА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Уколико је у периоду од 3. априла 2010. године до 31. децембра 2014. године Ваше дете ишло у вртић чији је оснивач Град, или локална самоуправа, плаћали сте значајно већу суму од оне која је прописана законом и имате право да добијете тај новац назад заједно са затезним каматама.Како је дошло до грешке? 


Скупштина РС је у марту 2010. године усвојила Измене закона о предшколском васпитању, а једна од новина је била и да родитељ или старатељ детета које је уписано у вртић чији је оснивач Град, или локална самоуправа, плаћа САМО 20 % економске цене по детету, док остатак сноси Град.

Члан 50 ст. 1 Закона о предшколском васпитању и образовању: Родитељ, односно старатељ детета учествује у обезбеђивању средстава за остваривање делатности предшколске установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе у висини 20% од економске цене по детету, у складу са Законом.

У складу са овом одлуком, локални органи власти и органи градске управе били су дужни да донесу Правилник о мерилима и критеријумима за утврђивање економске цене, међутим то је учињено тек крајем 2014. године. До тог тренутка дешавале су се две ствари које су биле у супротности са поменутим чланом Закона. Прво, економска цена је одређивана произвољно и друго, уместо поменутих 20% које је родитељи требало да плаћају, издвајали су и до 70% од такође незаконито одређене економске цене.

У зависности од одређене економске цене у датом случају, статуса родитеља и трајања периода плаћања, родитељи су могли бити оштећени и за неколико стотина хиљада динара.


Како остварити своја права у овом случају и повратити новац са затезним каматама


Новац ће се враћати у наредне две године на месечном нивоу. Такође, препоручљиво је ангажовање адвоката, а од докумената ће вам бити потребно следеће:

  1. ФОТОКОПИЈА УГОВОРА СА ВРТИЋЕМ
  2. ФОТОКОПИЈА ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА ДЕТЕ -  УЗИМА СЕ У МАТИЧНОЈ СЛУЖБИ У ОПШТИНИ
  3. ЛИСТИНГ ДЕТЕТА ИЗ ВРТИЋА -  УЗИМА СЕ У ПРАВНОЈ СЛУЖБИ ВРТИЋА У КОЈИ ЈЕ ДЕТЕ ИШЛО
Сваки од ових папира је БЕСПЛАТАН и добија се у истом дану у коме сте поднели захтев.

Уколико су вам потребне даље информације, или уколико имате неких недоумица, пишите нам на имејл адресу belisamojako@gmail.com


3 коментара: