понедељак, 23. мај 2016.

Медицински отпад иза "Диспанзера"...и око контејнера
Медицински отпад расут по улици
На око 100 метара од улаза у Специјалну болницу за интерне болести, у улици Војводе Мишића, налази се контејнер са неадекватно складиштеним медицинским отпадом.

субота, 21. мај 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПРИМАОЦИМА НОВЧАНЕ НАКНАДЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Уколико сте у току последње три године примали новчану накнаду у случају незапослености коју исплаћује Национална служба за запошљавање (тзв. Биро за запошљавање), због грешке у обрачуну, Биро вам је исплаћивао између 1,700 и 2,900 динара МАЊЕ за сваки месец појединачно. Имајући у виду да се поменута накнада исплаћује најмање три месеца, а највише 12, простом рачуницом долазимо до тога да су корисници оштећени за најмање 5,100 динара, а највише за 34,800 динара.


ОБАВЕШТЕЊЕ О НАПЛАТИ РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ ВРТИЋА ЗА РОДИТЕЉЕ ЧИЈА СУ ДЕЦА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Уколико је у периоду од 3. априла 2010. године до 31. децембра 2014. године Ваше дете ишло у вртић чији је оснивач Град, или локална самоуправа, плаћали сте значајно већу суму од оне која је прописана законом и имате право да добијете тај новац назад заједно са затезним каматама.